K-Force krijgt een nieuwe stootbalk voor hogere verkeersveiligheid

K-Force krijgt een nieuwe stootbalk voor hogere verkeersveiligheid

Nieuwe Europese wetgeving stootbalk voor hogere verkeersveiligheid

Een nieuwe Europese wet schrijft een lagere montage voor van de stootbalk aan de achterzijde van de trailer. Daarnaast moet ook de constructie worden versterkt. Hiermee wil de EU het aantal verkeersdoden terugdringen en de verkeersveiligheid verhogen.

De constructie van de stootbalk en het chassis wijzigde Kraker om meer impact te kunnen absorberen.

Onderzoek toont aan dat 60% van de kop-staartbotsingen tussen een vrachtwagen en een personenauto een dodelijke afloop heeft. De EU wil het aantal verkeersslachtoffers terugdringen en heeft in een nieuwe wet de eisen met betrekking tot de stootbalk vastgelegd. Om aan de nieuwe eisen te voldoen, ontwikkelde Kraker een nieuwe stootbalk, een nieuwe afschoring en een sterker chassis aan de achterzijde. Voor deze wijzigingen baseerde Kraker zich op reglement 58, wijzigingenreeks 03, van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (VN/ECE). De nieuwe wet gaat in per 1 september 2021.

Meer bescherming bij kop-staartbotsingen

De nieuwe stootbalk biedt meer bescherming bij kop-staartbotsingen en draagt zo bij aan een hogere verkeersveiligheid.

Kraker voerde de volgende wijzigingen door:

  • de maximale bodemvrijheid wordt 450mm in plaats van 550mm
  • de overhang (afstand van het achterste punt van de stootbalk tot de achterste punt van de trailer) wordt maximaal 200mm in plaats van 340mm
  • de constructie van de stootbalk en het chassis wordt gewijzigd om meer impact te kunnen absorberen.