Ontwikkeling E-Force lang en intensief traject

Ontwikkeling E-Force lang en intensief traject

“Zorgen dat alles gereed is voor de toekomst”

In Q3 van 2022 introduceerde Kraker Trailers een nieuwe en spraakmakende innovatie: E-Force, een hybride schuifvloertrailer. E-Force slaat de energie die vrijkomt bij het remmen op in speciale accu’s en gebruikt dit bij de acceleratie van de middelste as en het lossen. Met een forse besparing op brandstofverbruik tot gevolg. Een dergelijke innovatie vraagt een immens innovatief vermogen van alle betrokken partijen. Lees in dit artikel over het intensieve traject van de ontwikkeling van E-Force.

E-Force: innovatie op z’n best

Bij Kraker is innovatie een belangrijke pijler. De innovaties van Kraker hebben een zo groot mogelijke toegevoegde waarde voor de klanten als doel. Bij E-Force vertaalt die toegevoegde waarde zich in de besparing op brandstof.

Bovendien neemt Kraker z’n maatschappelijke verantwoordelijkheid en draagt bij aan de doelen zoals gesteld in het Klimaatakkoord van Parijs. In de toekomst wordt CO2-uitstoot naar verwachting door de overheid belast. Onder andere hierdoor wordt het voor transporteurs steeds belangrijker om zo schoon mogelijk te rijden. Omdat Kraker Trailers overtuigd is dat transport slimmer en schoner kan, is E-Force ontwikkeld.

Bij een innovatie als E-Force zijn verschillende partijen betrokken. Binnen Kraker is Kris van Meele aanjager van dit project en ook Rob Koppejan (RKI Sustainable Solutions) heeft als extern consultant een rol. Michel van Klink van Van Klink Engineering houdt zich samen met Kris bezig met het technische ontwerp. Zij stellen de componenten samen, dragen de verantwoordelijkheid voor het opbouwen en voor het testen van E-Force. Rick Gijsberts van GOcontroll is in charge of de hard- en software.

“Bij zo’n project start je met een “proof of concept”. Met andere woorden: je wilt de haalbaarheid van een innovatie toetsen. Je kijkt dan niet hóé een product wordt ontwikkeld, maar of het, technisch gezien, ontwikkeld kán worden. Voor deze stap schakelden we HAN University of Applied Science in Nijmegen in. Nadat zij hun werk afrondden en hun bevindingen met Kraker deelden, namen we de volgende stap. En dat was de samenwerking met GOcontroll”, vertelt Kris.

GOcontroll Modular Embedded Concepts nam het stokje over van de HAN en ging verder met de doorontwikkeling van de hard- en software.

Rick Gijsberts vertelt over het ontwikkeltraject: “Toen GOcontroll instapte, hebben we eerst in kaart gebracht hoever het project stond, op basis van wat de HAN al deed. We analyseerden en optimaliseerden de reeds ontwikkelde software en breidden dit verder uit met specifieke functionaliteiten die nodig zijn voor betrouwbare veldtesten. De besturingshardware is vervangen door de GOcontroll Moduline besturingscontroller.

Rick Gijsberts GOControll en Kris van Meele


De keuze voor GOcontroll is gebaseerd op de ruime ervaring en kennis van het bedrijf. GOcontroll ontstond in 2011 uit de vraag naar custom made hardware voor verschillende ontwikkeltrajecten. Het Nederlandse bedrijf paste hun kennis en kunde al eerder toe in diverse projecten voor met name de zakelijke markt.

Zoek de grenzen van het systeem op

Rick Gijsberts vertelt over de stappen die genomen werden voor de lancering van het eerste prototype: “Toen de software en hardware functioneel op het benodigde niveau waren, hebben we testritten ingepland. Doel daarvan was om de grenzen van het systeem op te zoeken. E-Force is volwassen in het ontwerp, nu is het zaak de kinderziektes die nu eenmaal bij zo’n traject horen op te sporen en eruit te halen. De tests die we in de zomer van ’22 uitvoerden, dienden om de software verder te finetunen en zo zoveel mogelijk “verloren” energie op te slaan in de accu’s. Daarna nam Bosman in Nisse een E-Force in gebruik. Op een nauwkeurig uitgezet traject werd E-Force 2 weken onder gelijke omstandigheden in de praktijk getest. Aan de hand van dit traject zetten we een benchmark (= een referentiepunt, red.)”, legt Rick uit. “Zo monitorden we de prestaties op afstand en voerden we diverse over the air updates aan het algoritme. Die updates zorgden voor optimalisatie van de presentaties en stellen ons in staat de grenzen van het systeem op te zoeken.”

Forse besparing op brandstofverbruik

Als je het heel banaal stelt, is E-Force eigenlijk een keuze-optie voor transporteurs, alhoewel je deze baanbrekende innovatie hiermee tekort doet. Speciale hard- en software en een uitgebalanceerd accupakket zorgen dat de trailer tijdens het remmen de vrijkomende energie opslaat. Doordat deze energie wordt gebruikt tijdens het lossen en bij de acceleratie van de middelste as bespaar je brandstof. Een besparing die kan oplopen tot 20%. Door slim gebruik van de dubbele koppeling op de elektromotor kan E-Force zowel een as als de hydropomp aandrijven. De elektromotor kan worden losgekoppeld van de as wanneer die niet wordt gebruikt. Dit zorgt voor aanzienlijk minder weerstand. En dat alles maakt E-Force uniek.

“Het E-Force-principe is toepasbaar op diverse trailers, maar er zijn wel specifieke eisen met betrekking tot de constructie van de trailer”, legt Rick uit.

“Er is nog een forse slag te maken”, vervolgt hij. “De ontwikkelingen staan niet stil en alles is voortdurend in beweging. Er hangt bijvoorbeeld een fors prijskaartje aan de accutechnologie die nodig is. Maar ook daarvoor vinden we constant nieuwe alternatieven”.

Rick is niet alleen enthousiast over E-Force, maar ook over de samenwerking met Kraker. “Voor dit project werk ik nauw samen met Kris, Michel en Rob. En dat gaat erg goed. Bovendien is het inspirerend om met een bedrijf als Kraker samen te werken, waar innovatie één van de pijlers is”.