Krakers e-trailer zorgt voor slim en schoon transport

Krakers e-trailer zorgt voor slim en schoon transport

Klimaatakkoord van Parijs ziet toe op terugdringen CO2-uitstoot

Innovatie speelt een grote rol bij Kraker Trailers. (Inter)nationale vraagstukken vormen vaak de basis voor deze innovaties. De CO2 -uitstoot in Nederland moet in 2030 al met 50%  omlaag en in 2050 zelfs met 95%. Dit heeft de Nederlandse regering besloten naar aanleiding van het Klimaatakkoord van Parijs. Transport kan schoner, én ook slimmer en daarom ontwikkelde Kraker Trailers ontwikkelde de e-trailer.

Brandstofbesparing en CO2-reductie met de e-trailer

Het terugwinnen van remenergie en dat opslaan in een batterij levert een brandstofbesparing van 10-20%. Daardoor komt er aanzienlijk minder CO2 vrij bij gebruik van de e-trailer. Hiermee wordt er een directe bijdrage geleverd aan het klimaatakkoord van Parijs.

Eerste prototype

Kraker Trailers bouwde een prototype van de e-trailer, dat momenteel volop wordt getest.

Dit project kwam tot stand met subsidie van Zeeland in Stroomversnelling.

Partners van dit project zijn:

  • Zeeland Connect
  • Kraker Trailers
  • Wielemaker
  • Kotra Logistics
  • Bosman Transport
  • Van Keulen Transport
  • HAN University
  • HZ University
  • RKI Solutions
  • Van Klink Engineering