Właściwe korzystanie z naczepy z ruchomą podłogą powoduje bezpośrednie oszczędności pieniędzy

Właściwe korzystanie z naczepy z ruchomą podłogą powoduje bezpośrednie oszczędności pieniędzy

Konserwacja prewencyjna i regularna kontrola układu hydraulicznego pozwala zaoszczędzić duże koszty. Wydłuża to również żywotność ruchomej podłogi.

Ruchoma podłoga K-Force jest napędzana hydraulicznie. Kluczowe części naczepy z ruchomą podłogą, a tym samym również instalację elektryczną, można łatwo sprawdzić.

Kilka przykładów:

  • wymieniaj filtr oleju co roku
  • nie dopuszczaj do zanieczyszczenia oleju oraz uszkodzeń systemu przez stosowanie właściwej metody czyszczenia
  • czyść podłogę regularnie. Wówczas nie będzie gromadził się brud. Oznacza to mniejszy opór i niepotrzebne zużycie. Oszczędza się w ten sposób również paliwo, ponieważ podłoga działa z mniejszymi utrudnieniami.

Unikanie zanieczyszczonego oleju w układzie hydraulicznym

Bardzo ważne jest, aby zewnętrznej części zbiornika hydraulicznego nigdy nie spłukiwać myjką wysokociśnieniową. Do czyszczenia zbiornika używaj ścierki. W ten sposób unika się przedostawania wody do oleju przez korek wlewu. Jeśli do tego dojdzie, powstanie rdza i olej utraci swoje właściwości smarne. Również filtr oleju jest ważnym elementem, który musi być wymieniany co roku. Jeśli nie będzie, może dojść do zanieczyszczenia i uszkodzeń cylindrów lub bloku zaworów. Niskie koszty nowego filtra są minimalne w porównaniu z wymianą uszkodzonych części.

Kilka porad dotyczących wymiany filtra oleju

  • używaj wyznaczonego filtra
  • zawsze wyłączaj WOM i umieszczaj pojemnik pod filtrem
  • wykręć stary filtr w lewo i zbierz olej
  • nasmaruj gumowy o-ring przed zamontowaniem nowego filtra i nasmaruj ewentualnie gwint śruby niewielką ilością smaru miedzianego
  • sprawdź poziom oleju. Trzeba dolać oleju? Stosuj wyłącznie wyznaczony olej!

Sprawdzanie oporu podłogi manometrem

Właściwe ciśnienie oleju jest bardzo ważne dla prawidłowego działania układu hydraulicznego. Ciśnienie oleju można odczytać na manometrze. Każda K-Force ma w standardzie manometr.  Znajdują się one na bloku zaworów z lewej strony.

Ciśnienie oleju w układzie jest określane przez 2 ważne czynniki:

  • opór podłogi
  • ciężar ładunku

Aby zapewnić optymalne działanie układu, ciśnienie oleju w niezaładowanej przyczepie musi wynosić od 30 do 60 barów, w zależności od wieku pojazdu. Opór podłogi określa to „ciśnienie bez załadunku” i zwiększa się, kiedy podłoga jest (mocno) zanieczyszczona. Dla prawidłowego działania podłogi zawsze konieczne jest odpowiednie ciśnienie, ale nie może być ono też zbyt wysokie. Aby zabezpieczyć układ, ciśnienie maksymalne jest ustalona na 225 barów. Powyżej podłoga nie działa. Przez regularne i właściwe dokładne czyszczenie podłogi zapobiega się zwiększeniu ciśnienia załadowanej naczepy, załączeniu zabezpieczenia układu oraz zatrzymaniu.

Jeśli układ wskazuje ciśnienie na przykład 40 barów w stanie niezaładowanym, pozostaje jeszcze maksymalnie 185 barów do rozładowania ładunku. W przypadku silnie zanieczyszczonej podłogi z ciśnieniem na przykład 100 barów pozostaje jeszcze 125 barów. Może być to za mało do rozładowania ładunku. Należy dobrze monitorować ciśnienie oleju i utrzymywać na stałym poziomie przez regularne czyszczenie podłogi. W ten sposób zapobiega się dużemu oporowi, niepotrzebnemu zużyciu oraz niepotrzebnym kosztom.

Chcesz to kontrolować? Wpisz parametry swojej przyczepy w arkuszu pomiarowym i porównaj je z wyznaczonymi normami.